Informacja na temat psychoterapii, psychologii.

Pracownia Psychoterapii Warszawa

Jesteśmy zespołem psychoterapeutów pracujących w nurcie psychoterapii Gestalt. Swoje umiejętności uzyskaliśmy w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego zgodnego z wymogami European Associaton for Psychoteraphy i European Association for Gestalt Therapy. W swojej pracy kierujemy się kodeksem etycznym Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt.

Naszym celem jest pomagać ludziom w osobistych kryzysach i trudnościach, wspierać na drodze rozwoju i w poszukiwaniu jak najlepszego sposobu życia, kontaktu ze sobą, innymi ludźmi i światem. W naszej pracy istotny jest przede wszystkim człowiek ze swoją historią życia, emocjami i problemami, dla których poszukuje rozwiązania.

Nasza oferta to: psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa, psychoterapia par, interwencja kryzysowa oraz warsztaty rozwoju osobistego. Współpracujemy z lekarzem psychiatrą. Gabinet w którym pracujemy znajduje się przy ulicy Warszawa Ursynów.
W czym może pomóc psychoterapia i psychoterapeuta?

Powody, które najczęściej skłaniają naszych klientów do korzystania z formy pomocy jaką jest psychoterapia to:

- depresja, utrzymujące się przygnębienie, długotrwałe poczucie smutku, rozpaczy, brak poczucia sensu życia, brak siły, poczucie utraty kontroli nad własnym życiem,
- nerwica, lęki, napady paniki, natrętne myśli,
- długotrwałe poczucie bólu, cierpienia psychicznego,
- problemy związane z dorastaniem w rodzinie z problemem alkoholowym - DDA,
- trudności z przeżywaniem lub wyrażaniem własnych emocji, np. nieradzenie sobie z własną agresją, częste konflikty w domu lub w pracy, wycofywanie się w sytuacjach konfliktowych, odczuwanie lęku przed uczuciami itp.
- niezdecydowanie, bezradność, poczucie życiowego zagubienia, niskie poczucie własnej wartości, brak wiary w siebie,
- trudności w relacjach z innymi ludźmi, nieumiejętność budowania i utrzymywania związków, poczucie osamotnienia,
- wątpliwości co do własnej wartości i kompetencji, poczucie wypalenia zawodowego, strata pracy wywołująca kryzys psychiczny, mobbing w pracy,
- kryzys w małżeństwie lub związku, rozwód, brak satysfakcji w życiu partnerskim i seksualnym,
- dolegliwości fizyczne wywołane czynnikami psychicznymi (np. bóle brzucha, nudności, bóle głowy), zaburzenia mowy (jąkanie) i zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja), nadwaga lub otyłość wywołana czynnikami psychicznymi.

Korzyści jakie niesie ze sobą psychoterapia to nie tylko rozwiązanie problemów, z powodu których osoba szukała pomocy, ale także:

- polepszenie zdolności tworzenia relacji z innymi ludźmi,
- radzenie sobie z codziennym stresem i zwiększenie zadowolenia z życia,
- lepsze rozumienie samego siebie, rozwój osobisty,
- wzrost pewności siebie i wzrost samooceny.

Oczywiście jest to bardzo ogólna i niepełna lista problemów, w rozwiązaniu których może pomóc terapia, każdy z nas ma przecież swój indywidualny świat. Nie musisz jednak samotnie zmagać się ze swoimi problemami, być może warto byś rozważył skorzystanie z wsparcia jakie daje psychoterapia i psychoterapeuta.

Psychiatria i psychologia to podstawowa dziedzina Kliniki. Zdobywając doświadczenie w tej specjalizacji zgromadziliśmy zespół najlepszych lekarzy psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów, którzy zajmują czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach lekarzy i specjalistów.
W naszym zespole są także inni specjaliści np.: logopeda, seksuolog, dietetyk, terapia par, biofeedback. Nasza pracownia mieści się w takich dzielnicach: Warszawa Ursynów oraz Warszawa Mokotów.

psychoterapia warszawa, psychiatra warszawa, logopeda warszawa, terapia par warszawa, seksuolog warszawa, dietetyk warszawa, biofeedback warszawa